Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Στο δυναμικό της εταιρείας περιλαμβάνεται τόσο ηλεκτρολόγος μηχανικός όσο και μηχανολόγοι μηχανικοί καθώς και ένα πλήθος εξειδικευμένων εργοδηγών και ηλεκτροτεχνιτών και αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών έργων όπως δικτύων διανομής ( χαμηλής και μέσης τάσης), υποσταθμών και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Γενικά, αναλαμβάνουμε τη μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών έργων καθώς και φωτοβολταϊκών σταθμών. Στόχος μας είναι η εκπόνηση μελετών σύμφωνα με τους διεθνής κανονισμούς και την σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία και την ορθή κατασκευή και υλοποίηση των έργων ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας ένα άρτιο και τέλειο αποτέλεσμα.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί, πως η εταιρεία μας έχει συνεχή συνεργασία με την ΔΕΔΔΗΕ  ως εργολάβος αλλά και ως υπεργολάβος σε έργασίες που αφορούν στο δίκτυο  Μέσης και Χαμηλής τάσεως και Υποσταθμών.