Τοπογραφικές Μελέτες

Η εταιρεία μας βάσει του σύγχρονου τοπογραφικού εξοπλισμού τον οποίο διαθέτει , διεκπεραιώνει άριστα τις ακόλουθες τοπογραφικές μελέτες/ εργασίες υπαίθρου:

 • Σύνταξη Τοπογραφικών- Κτηματογραφικών Διαγραμμάτων για μεταβιβάσεις ακινήτων
 • Υψομετρικές μελέτες. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους.
 • Μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής.
 • Πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας.
 • Προσδιορισμό νέων ορίων οικοπέδων.
 • Κατάτμηση ιδιοκτησιών σε μικρότερες άρτιες ιδιοκτησίες.
 • Χαράξεις ορίων οικοπέδων/ αγροτεμαχίων.
 • Υλοποίηση επί εδάφους κτιρίων – κατασκευών (χαράξεις θεμελίωσης).
 • Εφαρμογή τίτλων ιδιοκτησίας.
 • Πραγματογνωμοσύνες/ Εκτιμήσεις ακινήτων.
 • Καθορισμός Αιγιαλού- Παραλίας.
 • Διερεύνηση θεμάτων Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
 • Χαρακτηρισμό εκτάσεων από το Δασαρχείο.
 • Αποτυπώσεις κατόψεων/ όψεων κτιρίων.
 • Μελέτες οδοποιίας.
 • Διορθώσεις Σφαλμάτων εγγραφών Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S)