Υπηρεσίες

Επιγραμματικά, οι τομείς των παρεχομένων υπηρεσιών είναι:

 

  • Τοπογραφικές, Περιβαλλοντικές, Αρχιτεκτονικές και Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες.
  • Αδειοδότηση, Εκπόνηση Μελετών, Προμήθεια εξοπλισμού και Κατασκευή Φ/Β Σταθμών.
  • Αγοραπωλησίες ακινήτων.
  • Μελέτη, επίβλεψη και υλοποίηση ανακαινίσεων εσωτερικών χώρων και προσόψεων (επαγγελματικοί χώροι, κατοικίες).
  • Μελέτη & Κατασκευή Ηλεκτρολογικών έργων τόσο μεγάλης (Υπόγειο/ Υπέργειο δίκτυο Μέσης/ Χαμηλής Τάσης, Υποσταθμοί)όσο και μικρής κλίμακας (Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων).