Μελέτες

Η Γεωροή Α.Ε. διαθέτει ένα πλήρες δίκτυο συνεργατών οι οποίοι είναι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, το προσωπικό της εταιρείας απαρτίζεται από πολιτικό μηχανικό, ηλεκτρολόγο μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό και τοπογράφο μηχανικό και έχει την δυνατότητα να αναλαμβάνει τη μελέτη διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών έργων (όπως δικτύων διανομής χαμηλής και μέσης τάσης, υποσταθμών), μελέτες που αφορούν στην αδειοδότηση και το σχεδιαμό Φωτοβολταϊκών σταθμών, τοπογραφικές μελέτες, αρχιτεκτονικές μελέτες και περιβαλλοντικές μελέτες.