Φωτοβολταϊκά

Το προσωπικό της εταιρείας έχει πολυετή εμπειρία τόσο στο σχεδιασμό και την αδειοδότηση μεγάλων Φ/Β Σταθμών (ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης του 1 MWp) όσο και μικρότερης ισχύος Φ/Β Σταθμών (είτε επί του εδάφους ή επί στέγης)καθώς και στην μελέτη και κατασκευή δημοτικού φωτισμού μέσω Φ/Β πανέλων. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις περας τα ακόλουθα επιμέρους στάδια ώστε να σας παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο έργο (turn-key project):

 

 • Εύρεση κατάλληλου οικοπέδου για τοποθέτηση ή αξιολόγηση τηςκαταλληλότητας της προτεινόμενης από τον πελάτη θέσης (αν πρόκειται για Φ/Β σταθμό που θα τοποθετηθεί σε γήπεδο)/ Εκτίμηση- Διαστασιολόγηση του Φ/Β σταθμού που μπορεί να χωροθετηθεί στη στέγη του κτιρίου σας (αν πρόκειται για Φ/Β σταθμό  στέγης κτιρίου).
 • Τοπογραφική αποτύπωση της επιλεγμένης θέσης για τον προς εγκατάσταση Φ/Β Σταθμό.
 • Ενεργειακή Μελέτη Φ/Β σταθμών.
 • Αδειοδότηση Φ/Β σταθμών βάσει του Ν. 3851/2010 ή βάσει του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων .
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Φ/Β σταθμών.
 • Έκδοση Οικοδομικής Άδειας/ Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από Πολεοδομία/Πολεοδομική Θεώρηση
 • Έκδοση Όρων διασύνδεσης Φ/Β Σταθμών, καθώς και προετοιμασία φακέλου και κατάθεση δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Ε.Η για σύναψη σύμβασης σύνδεσης Φ/Β σταθμών επί στεγών κτιρίων.
 • Τελική Μελέτη και σχεδιασμός της εγκατάστασης.
 • Προμήθεια του εξοπλισμού & κατασκευή του Φ/Β σταθμού.

 

Μέσω όλων των ανωτέρω εργασιών, ξεκινώντας από το μηδέν σας παρέχουμε ένα άρτιο και έτοιμο προς λειτουργία Φ/Β σταθμό γλιτώνοντας σας από την συχνά ψυχοφθόρα αδειοδοτική διαδικασία.


Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στις εγκαταστάσεις φ/β σε στέγες έχουν περατωθεί εξ ολοκλήρου (μελέτη, διαστασιολόγηση και παραγγελία εξοπλισμού, κατασκευή και σύνδεση με το Δίκτυο) από την εταιρεία μας τα ακόλουθα έργα:

 • 9.45 kWP επί στέγης, Αρφαρά Μεσσηνίας
 • 4.995 kWP επί στέγης, Αρφαρά Μεσσηνίας
 • 9.165 κWp επί στέγης, Αρφαρά Μεσσηνίας
 • 9.9 κWp σε ταράτσα, Αρφαρά Μεσσηνίας
 • 8.225 κWp σε ταράτσα, Μαρούσι, περιοχή Σισμανογλείου
 • 9.9 κWp επι στέγης, Γραμματικό
 • 9.635κWp επι στέγης, Βούλα Αττικής
 • 9,9 κWp επι στέγης, Κορφοβούνι Άρτας

 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί , πως η εταιρία συμπεριλαμβάνεται στον ενδεικτικό κατάλογο μελετητών- εγκαταστατών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε) και επομένως έχει αποδεχθεί την ελάχιστη τήρηση ελαχίστων τεχνικών προδιαγραφών και όρων ασφαλείας για την εγκατάσταση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων σύμφωνα με το  Κ.Α.Π.Ε.